Министерският съвет направи промени в Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., съобщиха от правителствения пресцентър.

До определяне на нови срокове се е стигнало след анализ на състоянието на подготовката ни, като са отчетени както закъсненията и трудностите, така и огромният обем работа, който предстои да бъде извършен в следващите по-малко от 7 месеца, уточняват от Министерския съвет.

Във връзка със забавянето при стартирането на обучения на администрацията, от юни на септември са променени сроковете за провеждане на специализираните обучения от Института по публична администрация и Дипломатическия институт.

Месец юли е определен за срок, в който да бъдат приети нормативни промени за въвеждане на мотивационни инструменти за екипа на председателството.

В частта за логистиката, поради забавяне в изпълнението, е променен срокът за стартиране на оставащите обществени поръчки във връзка с логистичното осигуряване на събитието, като крайният срок за обявяването им е юни.

Удължен е срокът за планиране на дейностите по протоколно обслужване, трансфер, настаняване на делегациите, тъй като този процес е пряко зависим от финализиране на работата по Календара на българското председателство, която се очаква да приключи през юни.

По отношение комуникационната стратегия от март на септември е удължен срокът за изпълнение на дейностите по вътрешното и външното брандиране на "НДК - Конгресен център София" ЕАД и Дом номер 2 от Комплекс "Бояна".

Поради забавянето при разработването и приемането на културната програма, съответните срокове са променени от март и април на юли.

Друга промяна предвижда Министерският съвет да приеме Програмата на българското председателство през декември, като по този начин ще бъде отчетен в максимална степен постигнатият напредък в рамките на Естонското председателство.

Редакцията на решението е съобразена и с последните изменения в националния механизъм за координация на подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.