Пенсии, осигурителен стаж и вноски – това са акцентите от днешното заседание на служебното правителство. Кабинетът на Огнян Герджиков ще разгледа промени в няколко социални наредби.

Сред тях са за пенсиите и осигурителния стаж, за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за жените и мъжете следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г.

След това възрастта ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.