Правителството с мерки срещу преждевременното отпадане на деца от образователната ни система.

На редовното си заседание днес кабинетът ще обсъди План за изпълнение на Стратегията, която ще се изпълнява до 2020 г. Тя е разработена по препоръка на ЕС.

Целта е делът на напусналите да спадне под 11% при 12,5% за 2012 г.

Стратегията изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно равнище.