Фондация „За нашите деца“, която от 28 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата общностите, местната и изпълнителната власт за развитие на щастливо детство в сигурна семейна среда за всяко дете, скоро ще открие Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив. Той ще предоставя разнообразни социални услуги за постигане на оптимално развитие на децата в ранна детска възраст и подкрепа за сигурна семейна среда.
Г-жа Мариана Тасева, зам. изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“, разказа повече за Комплекса и неговите функции, както и за плановете на фондацията занапред, а подробностите можете да научите от записа на нашия разговор тук:

В Комплекса ще има Център за Ранно детско развитие, подкрепящ развитието на потенциала на децата, както и Обучителен център за специалисти, родители, кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства, както и Център за обществена подкрепа, който ще предоставя интегрирани услуги в подкрепа на деца и родители.

Рисковете пред семействата и децата се появяват заради бедност, наличие на увреждане и/или социални изолация, като все още в страната има деца, които прекарват първите дни, месеци и години от живота си, изоставени в институции.
Генерирането на обществена подкрепа е ключово, за да може Комплексът да бъде добре приет, а за да може да се преобрази сградата на бившия дом „Рада Киркович“, са нужни 330 000 лева.

Можете да се включите в кампанията на „За нашите деца“ по два начина – с парично дарение, което ще бъде инвестирано в ремонтните дейности на сградата или като дарите директно материали или собствените си професионални услуги.