Социалните партньори обсъждат радикална промяна в изчисляването на такса смет. Проектът предвижда „замърсителят да плаща”, а това ще доведе до вдигане на такса смет за домакинствата.

Ако новите правила станат факт, общините ще трябва да избират между три варианта за изчисляване на таксата – според броя на лицата в домакинството, на база вместимост на съдовете или система със специални торби за отпадъци.

В проекта е разписан и 5-годишен плавен преход, който забранява увеличение на индивидуална такса смет с повече от 20% на година за домакинствата.