Рекордно ниска безработица от 9 години насам и същевременно ръст на доходите. Това показват данните на Агенцията по заетостта и Националния статистически иниститут.

За цялата минала година безработицата е намаляла до 7,2 на сто. Виждате значително по-ниска отколкото година по-рано. За последно безработицата е била по-ниска чак през 2008 година.

Докато работодателите избират измежду все по-малко свободни работници – заплатите растат.

Ако в началото на миналата година средната заплата е била 995 лева, то последните данни на националната статисика отчитат, че тя надхвърля 1000 лв.

Мениджър на сладкарско предприятие е успял да увеличи с 10 на сто заплатите на персонала си.

На всеки 6 месеца или година той търси възможности за повишаване на доходите. Така добре квалифицираните служители не напускат и се радват на допълнителните пари.

Мениджърите са намерили решение как да преодолеят дефицита на кадри след като с месеци са търсили шоколатиер:

„В момента имаме трима, които обучаваме. От тримата се надяваме един да стане”, каза мениджърът Ради Стамболов.

От Асоциацията на индустриалния капитал отчитат, че ръстът на заплатите значително изпреварва производителността в предприятията и предупреждават, че нарастването на доходите ограничава възможностите за модернизация, а това крие рискове:

„Ако дълго време не се инвестира в обновяване на технологиите и обновяване на дълготрайните активи, ще се стигне неизбежно до намаляване на конкурентоспособността”, каза Васил Василев.

Работодателите разчитат на по-леки процедури за влизане на работници от Молдова, Украйна и Армения, за да намират по-лесно кадри, а дотогава очакват доходите у нас да продължат да растат средно за страната между 8 и 11%.