150 язовира се ремонтират след проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съобщиха от агенцията.

От началото на годината до 1 юни са проверени 1738 язовира при планирани 3620 проверки за годината. Самостоятелно ДАМТН е проверила 1489, а в рамките на май са направени и 238 контролни проверки. Издадени са над 7700 предписания за установените неизправности при експлоатацията им.

Сред пропуските за отстраняване са назначаване на оператори или изработване на техническо досие, понижаване на водното ниво до кота основен изпускател, изработване на програма за технически контрол, както и временно извеждане от експлоатация.

54 язовира са с предписания за понижаване на водното ниво или временно извеждане от експлоатация. От тях към момента са източени 40 язовира. Повечето от собствениците са започнали и отстраняване на неизправностите.

Още през първото тримесечие на годината ДАМТН изпрати писма с препоръки до областните управители да понижат нивата на язовирите до 70 на сто от обема им, с цел осигуряване на свободен резерв, припомнят от агенцията.

Създадена е максимална координация и взаимодействие с МОСВ, ГД ПБЗН, ДНСК и обмен на данни при усложнени метеорологични условия. В изпълнение на заповеди на областните управители са проверени съвместно 249 язовира.

По данни на МОСВ и МВР от 2015 г. язовирите в страната са 5158, като в края на годината след проверките на ДАМТН броят им ще бъде актуализиран.