Официално се открива новата сцена на открито „На стълбите“ на Театър София!

Това се случва от 20 и 30 тази вечер с постановката „Солунските съзаклятници“ от Георги Данаилов.

Първи на откритата сцена излизат абсолвентите от класа на доц. Пенко Господинов от НАТФИЗ, режисирани от Анастасия Събева, която разказа подробности за постановката в „За града“.

Чуйте: