Само за 3000 км малки, локални пътища, за които няма генериран транзитен трафик и нямат алтернатива за достъп до определено населено място, няма да се дължи тол или винетна такса, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България в свързана Европа".

Около 17 000 километра пък ще са пътищата, за които ще се дължат винетни или тол такси. Може драстично да се увеличат приходите от винетки, посочи още Павлова, цитирана от БТА.

По думите ѝ преди увеличението на цената на винетката приходите са били около 200 млн. лв. годишно, а след промяната ѝ се очаква да достигнат до 250-260 млн. лв.

С въвеждането на новата система с тол таксите, сумите може да се удвоят или утроят през първите години, а в годините напред – още повече да се увеличат, посочи тя.

През следващите седмици трябва да бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител, който да разработи софтуер и хардуер, да внедри тол система за плащане при преминаване на републиканските пътища за колите над 3,5 т.

Автомобилите до 3,5 т няма да плащат тази тол такса, а за тях ще остане винетната система, която таксува шофьорите не според изминатото разстояние, а по време.

Винетката от своя страна трябва да стане електронна. Тя ще важи за година независимо от това през кой месец е купена.

Със средства от допълнителните приходи след повишаването на цената на винетките се прави програма за целенасочено финансиране на ремонтни пътни дейности в определени райони – приоритетно в Северозападна и Северна България, посочи Попова.

Приоритетни остават довършването на магистралния пръстен на страната, на транзитните коридори, на хоризонталните и вертикалните връзки през страната ни.

Павлова повтори, че основен приоритет остава магистралата "Хемус" и довършването на магистралата "Струма" с вертикалните връзки: Русе – Велико Търново, Видин – Враца, София – Калина, както и тунела под Шипка.