Само държавата ще организира лотарийни игри вече. Това реши окончателно парламентът.

Приемането на второ четена на Закона за хазарта беше включено днес като извънредна точка в дневния ред на Народното събрание и тя беше приета бързо.

Промените предвиждат от влизането в сила закона лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се прекратяват и съответните удостоверения се обезсилват.

Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра. От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

Издадените фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на промените, се унищожават до 31 декември 2020 г.