Колко ще ни струва председателството на ЕС – това ще обсъдят днес служебните министри на редовното си заседание. Министерският съвет ще разгледа прогнозното разпределение на разходите.

Очаква се кабинетът да приеме отчет за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто.

Правителството ще обсъди и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г., както и проект на решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция за българите в чужбина и за определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Агенцията.