Сметната палата започва одит на Центъра за градска мобилност в София за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни тази година. Това съобщиха от сметната палата.

Ще бъдат проверени обществени поръчки, приходите и разходите на дружеството, включително разплащане с транспортни оператори.

Одитът бе възложен с решение на парламента и трябва да приключи до края на годината. Окончателният одитен доклад трябва да бъде внесен в парламента до 31 януари 2017 г.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков назначи седем одитори за проверката.

Годишният финансов отчет на ЦГМ показва приходи от нас 216 млн. лв., като от тях от продажба на билети и абонаменти карти са близо 94 млн. лв. Неиздължената сума към транспортни оператори към края на 2015 г. е над 22 млн. лв., а печалбата за 2015 г. е над 6 млн. лв.