Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе в София.

Дебатите ще бъдат с акцент върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права, за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда.

Заседанието ще бъде открито от социалния министър Бисер Петков и от еврокомисаря за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност Мариане Тисен.

Заради мероприятието ще има засилени мерки за сигурност в района на НДК.