Софийският университет открива академичната година. В аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в 10 ч. ще бъде официално открита академичната година на най-старото висше училище в България.

В началото на тържествената церемония ректорът проф. Анастас Герджиков и членовете на Академичния съвет на Софийския университет ще поднесат цветя пред паметниците на Евлоги и Христо Георгиеви.

На церемонията студентите-първокурсници, ще получат студентските си книжки от ректора на СУ.

В деня на откриването на новата академична година Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" започва инициативата "Седмица на първокурсника". От 3 до 7 октомври Централната университетска библиотека и мрежата й от 28 филиални библиотеки ще запознаят студентите с историята и структурата на библиотеката, с електронните й ресурси, учебници и справочници.