Столичният общински съвет (СОС) утвърди промяна в правилата за прием в детските градини и първи клас в София, целящи да гарантират по-голяма честност на процеса.

Децата и от частни лицензирани ясли ще получават точка при кандидатстване в общински детски градини. Тези с хронични заболявания вече няма да се записват на място в градините, а ще кандидатстват през системата за прием.

В серия от репортажи ви показахме как точно тази възможност би могла да се използва за заобикаляне на общите правила.

bTV Репортерите: ДГ Гейт 2Схема за прием по втория начин или технически пропуск на директорите са разкритията за детските градини?

„Категорично възразяваме срещу използването на формулировки като „втори начин“ – коментира зам.-кметът по образованието Тодор Чобанов. – Има законен, има и незаконен начин, всичко останало е въпрос налична интерпретация. Абсолютно законно е било и е деца със специфични потребности от типа на СОП (специфични образователни потребности) или хронично заболяване, да получават подкрепа. В самия закон са разписани няколко хипотези, в които тези деца получават правото да бъдат записвани по облекчен ред. В старите правила на СОС те не кандидатстваха по общия ред, а чрез записване на място в детските градини. Счита се от работната група, че трябва, наистина, те да бъдат по общия ред с повече точки“.

За първокласниците се въвежда принцип на уседналост от три години. При повече кандидати се включват и допълнителни критерии като брат и сестра в училището, например, социални критерии и посещаване на подготвителна група.