50 години – толкова е средната възраст на българския учител. Или той е с 10 години по-възрастен от учителя в Европейския съюз и Съединените щати. 

Почти половината от българските преподаватели ще излязат в пенсия до няколко години. В момента около 2000 учители в над-пенсионна възраст продължават да влизат в клас.

Данните показват, че само 13% от българските учители са до 30-годишна възраст. А почти половината от тях вече са прекрачили прага на 50-те.

Една от мерките за привличане на млади учители е повишението на учителската заплата, която от септември вече е 760 лева. Заявките на правителството са тя да се удвои до 3 години.

Сериозен е и недостигът на млади учители в професионалните направления.

Образователното министерство ще привлича младите към професията, като ги мотивира още от училищната скамейка.

Допълнително финансиране на учителите в отдалечените райони са също част от мерките.

недостиг на учители
 

И още един щрих към тревожната статистика. Софийският университет регистрира занижен интересен към педагогическите специалности, като през тази учебна година са останали и незаети места.