По повод Международния ден на хипертонията - 17 май - стартира национална здравна кампания “Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“.

По време на инициативата ще се измерва безплатно кръвното налягане на гражданите в 11 населени места в страната и ще се популяризира превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.

Кампанията се организира от Дружеството на кардиолозите в България и се провежда с подкрепата на Български червен кръст, Българска лига по хипертония, Асоциацията на студентите медици в България, Microlife България и Бьорингер Ингелхайм България.

Инициативата има за цел да повиши информираността на гражданите за причините и рисковете от високо кръвно налягане, да насърчи възрастните сами да контролират заболяването и да го профилактират, като се хранят и живеят здравословно. Желанието на организаторите е да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти и институции за популяризиране на социалната значимост на сърдечно-съдовите заболявания и по този начин да бъдат спасени човешки животи.

Официналното откриване на кампанията ще се състои на пл. ″Света Неделя″ № 7 (до входа на МЕТРО станция Сердика) в София, като инициативата ще обхване и градовете Пловдив, Варна, Търговище, Добрич, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Стара Загора, Благоевград. В сряда, 17 май, от 10.00 до 16.00 ч. всеки, който иска, ще може да провери своето кръвно налягане и да получи след това карта с въведени резултатите. Това ще се случва на пунктове, разположени на публични места, където гражданите ще бъдат консултирани от професионални консултанти на БЧК, Дружеството на кардиолозите в България и АСМБ за проблеми, свързани с хипертонията и сърдечно-съдовите заболявания. Безплатните измервания на кръвно налягане ще се извършват с медицинска технология, която регистрира наличие на предсърдно мъждене и може да предпази от мозъчен инсулт здрави хора и такива, които лекуват хипертония във всяка възраст.

Артериална хипертония е основен и независим рисков фактор за предсърдно мъждене. Предсърдното мъждене е най-честата форма на сърдечна аритмия и възникването му е свързано с голям брой сърдечни и извънсърдечни заболявания. При пациентите с артериална хипертония, рискът за възникване на предсърдно мъждене е между 1.4 и 1.5 пъти по-голям в сравнение с риска при здрави лица при равни други условия. Предсърдното мъждене увеличава риска от исхемичен мозъчен инсулт до 5 пъти и е причина за почти 1/3 от всички случаи на инсулт.

Пунктовете за измерване на кръвното ще са както следва:

• София – пл. ″Света Неделя″ № 7 (до входа на МЕТРО станция Сердика)

• София – до подлеза на хотел Плиска, бул. „Цариградско шосе“ 10В

• Пловдив - площад Централен (от западната страна, срещу Централна поща)

• Благоевград - ул. „Тодор Александров“ (пред магазин Билла и Съдебната палата)

• Стара Загора – Централен парк “5 ОКТОМВРИ” (до фонтаните)

• Бургас - ул. „Александровска”, пред сградата на Общината

• Варна – вход Морска градина (от страната на Икономически университет)

• Русе - площад „Свобода”, срещу Съдебна палата

• Плевен - площад „Възраждане” до фонтаните, Община Плевен

• Хасково - пешеходна зона между Общински и Областен съвет

• Търговище - идеален център пред Драматичния театър и Библиотеката

• Добрич - бул. „25-ти септември“, пред бившата сладкарница „Ропотамо“ 

Световният ден на хипертонията (WHD) се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Международното дружество по хипертония. Артериалната хипертония е най-масовото заболяване в света и в съчетание с други рискови фактори като повишен холестерол, тютюнопушене, затлъстяване, диабет формира висок сърдечно-съдов риск. Основната цел на националната здравна кампания е да се повиши информираността на обществото за заболяването, а от там да се подобри превенцията и своевременното откриване и лечение на високото кръвно налягане, което представлява глобален проблем за общественото здраве. 

За Дружеството на кардиолозите в България

Дружеството на кардиолозите в България е сдружение с нестопанска цел, чиято професионална дейност е свързана с кардиологията, да подпомага развитието на кардиологичната наука и практика в България. Дружеството има голям опит в организирането на кампании, посветени на здравето.

За БЧК

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманизъм, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

Българска лига по хипертония

Българската лига по хипертония е основана през 1992 год. от акад. Чудомир Начев. От 2005 год. председател на БЛХ е проф. д-р Светла Торбова. Българската лига по хипертония (БЛХ) е асоциация с обществен интерес. Българската лига по хипертония е доброволно, независимо обществено, неправителствено дружество с идеална цел.

Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ)

Самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Асоциацията е една от най-големите младежки неправителствени организации в България.

За Бьорингер Ингелхайм

За Бьорингер Ингелхайм социалната отговорност е важна част от корпоративната й култура. Ето защо водещата фармацевтична компания реализира общественозначими проекти като този, които лежат в основата на дейностите й на международно ниво и освен това са сред основните й медицински фокуси на терапия и профилактика.

Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании, със седалище в гр. Ингелхайм, Германия, Boehringer Ingelheim работи на глобално ниво със своите 145 представителства и повече от 47 500 служители. Фокус на компанията, която е основана през 1885 г. и е фамилна собственост, е проучването, разработването, производството и предлагането на пазара на нови продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.

За Boehringer Ingelheim социалната отговорност е важна част от корпоративната й култура. Това включва глобално участие в обществено значими проекти, като инициативата „Making more Health“, както и пълноценна грижа за служителите. Уважение, равни възможности и баланс между кариерата и семейството – всичко това лежи в основата на взаимното сътрудничество. При всяко свое начинание, компанията се фокусира върху опазване на околната страна и устойчиво развитие. През 2015 г., Boehringer Ingelheim реализира близо 14,8 милиарда евро нетни продажби, като близо 20,3% от тях инвестира в проучвания и развитие. За повече информация, моля посетете: www.boehringer-ingelheim.com

За Microlife България

Швейцарската корпорация Microlife е един от световните лидери в развитието и производството на медицинско диагностициращо оборудване за домашно наблюдаване и клинична употреба. Желанието на хората да поемат отговорността за своето здраве е нашето бъдеще. Моделите на мултикултурно сътрудничество са обичайни за Microlife от много години. Използваме цялата своя световна мрежа, индивидуалните предпочитания, опит и не на последно място научно-технически разработки в полза на всеки отделен човек.

С медицинските апарати на Microlife измерването в домашни условия е толкова прецизно, колкото и това, направено от лекар. Нашите медицински уреди са клинично тествани и гарантират най-високо ниво на безопасност. Те са стабилни и лесни за използване. Независимо дали става въпрос за контролиране на артериално налягане, астма или висока температура, технологията на Microlife Ви предоставя точно и сигурно решение за деца и възрастни. Microlife и неговата репутация стоят зад това.

Философията на Самоконтрол ООД, като основен дистрибутор на апарати за кръвно налягане Microlife в България е тясно свързана с обществено значими проекти за профилактика и превенция на здравето. Компанията предлага, популяризира и внедрява най-съвременни медицински технологии в областта на здравеопазването за подобряване качеството на живот на всеки човек. За повече информация, моля посетете: www.microlife.bg