Столичната община изгражда 8 детски градини с 16 яслени групи за над 400 деца през 2016 г. Това е част от едногодишния план за действие, част от Стратегията за образование на Столичната община за 2016-2023 г., която предстои да бъде приета от Столичния общински съвет, съобщи на пресконференция в общината зам.-кметът по култура и образование Тодор Чобанов.

Продължава строителството на детски градини с нов основен акцент - обхващане на децата в яслените групи. Това е услуга, която преди не се е възприемала като масова заради дългото майчинство. Преди сравнително малко родители предпочитаха детската ясла, но днес тя става все по-търсена като социална услуга, каза зам.-кметът Чобанов, цитиран от БТА.

Затова по думите му общината акцентира на изграждането на нови ясли в жилищни райони без детски градини. Целенасочено ще намерим тези терени и ще изграждаме там детските заведения, за да гарантираме на родителите възможност децата им да посещават детско заведение в непосредствена близост до мястото, където живеят, каза Чобанов.

Ще продължат усилията за модернизиране на сградния фонд на детските градини и училищата. Планира се работа по 24 сгради, от които 10 детски градини и 14 училища.

Тези акценти са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие с мерки за енергийна ефективност, преасфалтиране на дворове на учебни заведения, ремонт на оградите с оглед по-голяма сигурност, подмяна и подобряване на качеството на всички съоръжения за игра в детските заведения.

Общината ще работи за разширение на сградите на Първа английска гимназия, Девета френска гимназия и за изграждането там на нови физкултурни салони, за да се гарантира възможност за добро развиване на спорта в училище. През 2016 г. ще бъдат ремонтирани шест 6 физкултурни салони в столичните училища, каза Чобанов.