Само изсъхналите и наклонените дървета в малък участък от Борисовата градина пилотно ще бъдат премахнати в района на 25 метра около алеите. Това реши днес Комисията по опазване на околната среда към Столичния общински съвет. През последните дни обществото бе разтревожено от съобщения за планирана масова сеч на дървета в парка. „В рамките на няколко месеца бе извършена инвентаризация на лесопарковата част на Борисовата градина – първата такава от над 10 години насам. Състоянието на дърветата бе установено от комисия от Лесотехническия университет. Тя предписа мерки, които Столичната община да превърне в своя политика, ако ги приема и одобрява. В конкретния случай изследваме един неголям участък, върху който да разработим като механизъм процедурата по премахване на онези дървета, които представляват риск за живота и здравето на хората.“ – обясни в интервю по bTV Radio председателят на екокомисията към Общинския съвет Лорита Радева от ГЕРБ.

Изсъхналите, наклонените и опасните дървета в лесопарковата част на Борисовата градина са маркирани от експерти на Лесотехническия университет, а работата на екипа е проверена от комисия, назначена от кмета. След настаналите брожения през последните дни, днес екокомисията към Общинския съвет е взел решение да раздели работата на няколко етапа. „На първия етап ще се работи само на малка територия в лесопарковата част. Там в 25-метровата зона около широките алеи ще се отсекат само сухите и наклонените дървета, които Столичната община е задължена да премахне. В района извън тази зона ще се поставят предупредителни табели, докато общината не разчисти и от там сухите и опасни дървета.“ – обясни Лорита Радева етапите в действията на общината.

Със заповед на кмета Йорданка Фандъкова двете най-големи и активни неправителствени екоорганизации са включени в състава на комисията, извършваща проверка на маркираните дървета. Това са Българското дружество за защита на птиците и Коалиция „За да остане природа в България“. С решение на Комисията по околна среда на Столичния общински съвет от днес в състава на проверителите е включен и неин експерт, завършил Лесотехническия университет.

В парка категорично няма да се строи, дори ще бъдат премахнати част от изградените там обекти, увери Лорита Радева: „Декларирам категоричното намерение на Столичната община да не допусне никакво ново строителство на територията на Борисовата градина. Гражданите ще се уверят в това, когато започнем да обсъждаме Подробния устройствен план. От него ще стане ясно, че ще освободим парка от всички неспецифични дейности – не може да има паркинги, автокъщи и увеселителни заведения, значително разраснали се отвъд това, което са имали като замисъл.“

Интервюто на Светослав Николов с Лорита Радева – председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет, можете да чуете в прикачения файл.

Снимка: Sofia.bg