Днес Столичната община ще представи своята програма за подобряването на качеството на въздуха.

Това се случва, след като неколкократно в някои райони на София бяха засичани стойности на фините прахови частици повече от пет пъти над нормата.

Три столични квартала с наднормено замърсяване на въздуха"Надежда”, „Хиподрума” и „Павлово” са с висока концентрация на фини прахови частици

В столичните квартали „Хиподрума” и „Павлово” измерващите уреди засичаха проблеми и с азотния оксид във въздуха между 1 и 1, 15 пъти.

Основните причинители на замърсяването са  автомобилният транспорт, отоплението с твърди и течни горива, замърсените пътни настилки и някои топлоелектрически централи .

В Пловдив също беше отчетено по-високо ниво на замърсяване на въздуха.