Най-силно замърсените с битови отпадъци участъци от реки в София са Суходолска в район „Илинден“, Владайска в „Сердика“ и „Подуяне“ и Перловска в „Подуяне“. „По неясни причини хората изсипват отпадъците в речните корита или в деретата, откъдето боклукът се отнася до реката. Те не си дават сметка, че замърсяват и какво би предизвикало това като последствие.“ – коментира пред bTV Radio Нина Макарова, директор на дирекция „Околна среда“ в Столична община.

Планирането за почистване на речните корита се прави по реда на Закона за водите, обясни експертът. „Във всички районни администрации има определени комисии, които към края на годината правят огледи и подават писмена информация за местата с намалена проводимост и видовете работа, които според тях следва да се извършат. Кметът назначава междуведомствена комисия и й предава тази информация. Извършва се оглед, изготвят се протокол и планова програма за почистване. Проектът се внася за съфинансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомогане към Министерския съвет.“ – описа процедурата Нина Макарова.

Всяка година в София според необходимостта се почистват от 50 до 120 км речни корита, дерета и отводнителни канали. „Дейностите се извършват предимно механизирано. Изземват се наноси, премахват се дървета и храсти, за да се освободи пътят на водата. Целта е да се предотврати заливане на околни терени и инфраструктура. В някои случаи се налага да се работи извънпланово, например след обилни дъждове, когато на места има наноси или пък са се натрупали дървета и клони.“ – каза Нина Макарова.

За тази година вече са определени участъците за почистване и е изготвена програмата за работа. Тя обикновено започва да се изпълнява при първа възможност след настъпване на маловодие.

Интервю на Светослав Николов: