Учениците в България са с най-ниски постижения по четене, математика и природни науки сред всички държави членки на Евопейския съюз. Според мониторинг на Европейската комисия около 40% от 15-годишните ученици у нас са функционално неграмотни, защото не са в състояние да разбират и анализират това, което са прочели.

Какво според вас трябва да се промени, за да имаме по-добри резултати в образованието?

Oчаквамe вашите обаждания по темата на кратък номер *7576, най-късно до 17 часа днес (телефонът е без допълнително увеличение на услугата). Коментарите ви ще излъчим в предаването след 18 часа.