Продължава обсъждането на поправките в Закона за културното наследство, които вече минаха на първо четене в Парламента. Те предвиждат служители в общините да дават оценки в намеси върху ценни сгради вместо Националния институт за недвижимо културно наследство, а двумесечна липса на отговор да се равнява на мълчаливо съгласие. Поправките бяха оспорени от архитекти, археолози и реставратори, защото според тях ще доведат до по-лесното премахване на архитектурни паметници.

Според Вас как трябва да се управляват архитектурните и историческите паметници в България?

Oчаквамe вашите обаждания по темата на кратък номер *7576, най-късно до 17 часа днес (телефонът е без допълнително увеличение на услугата). Коментарите ви ще излъчим в предаването след 18 часа.