Повече от 60 младежи от България, Република Македония и Молдова участват в семинар, който се провежда в София от 4 до 10 юли. Целта е младите хора да се срещнат, общуват и дискутират по темите – толерантност, солидарност и европейски ценности. Семинарът се организира от Фондация Българска Памет и е финансиран по програма «Еразъм +» на ЕС, ключова дейност «Образователна мобилност за граждани». В рамките на семинара "Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите" участие ще вземат известни български журналисти, представители на български и европейски институции, граждански сдружения, а темите, които ще дискутират с младежите са – младежката безработица и възможности за реализация на младите в Европа, проблеми на малцинствата в съвременния свят, опитът на България и европейската перспектива на Р. Македония и Молдова и други. Сред гостите на инициативата е д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет и носител на наградата на ЕП «Европейски гражданин на годината 2013».По време на дискусията с младежите на тема «Психология на успеха», д-р Врабевски обсъжда и теми като европейски ценности, национална идентичност и възможности за реализация на младите хора в рамките на ЕС. В семинара са включени и много интерактивни сесии, дискусии и творчески работилници. След края на обучението всеки от участниците ще получи сертификат.