Поради настъпилото застудяване, наличието на три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от плюс 12 градуса и метеорологична прогноза за застудяване, "Топлофикация София" отново включва отоплението на клиентите в столицата, съобщават от дружеството.

Всички технически екипи, ангажирани с процеса, ще работят с удължено работно време днес и утре.