„Топлофикация София” започва поетапното спиране на парното отопление в столицата.

Съгласно изискванията в Общите условия за продажба на топлинна енергия, тази процедура може да стартира, ако са изпълнени две задължителни условия.

Три последователни дни средноденонощната температура да е над 12° по Целзии, както и да се очаква прогноза за трайно затопляне на времето.

Отоплителният сезон 2015-2016 приключи, тъй като са спазени и двете условия.