|
На живо

7
Pop-out player

Три от значимите язовири у нас имат проблем с водните запаси

15 други едва се удържат да не преливат

Три от комплексните и значими язовири в страната имат проблем с водните запаси. При други 15 водни съоръжения няма проблеми с пълненето, а с удържането на ресурса да не прелива.

Това обясни в парламента министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

В шест от общо 52 язовира наличните водни обеми са между 76 и 98%. Язовирите "Боровица", "Студена", "Дяково", "Калин" и "Карагьол" едва ги удържаме да не прелеят. Имаме проблем как да ги балансираме, за да не се пълнят много, защото после трябва да изливаме водата“, каза още Димитров.

Трите язовира, които са проблематични заради ниско ниво на водните запаси, са "Ястребино", "Тича" и "Камчия".

„Ястребино“ е създаден като земеделски язовир, но преди 15 години към него е "закачен" един град, който ползва 20 000 кубика месечно, обясни още екоминистърът.

Ако се ползва само за питейно-битови нужди, запасите в него ще стигнат за 50 години. Емил Димитров добави, че проблем в региона по-скоро е, че не се дават необходимите количества за земеделците.

„В "Тича" има водни наличности за 20 месеца, но ограничаваме, защото и той е земеделски и трябва да дадем на земеделците“, коментира Димитров.

По думите му, въпреки че язовирът е само резервен за Шумен, от града си го ползват като основен водоизточник. Според министъра местното ВиК трябва да си възстанови сондажите, за да облекчат малко язовира.

Емил Димитров каза, че са дали 120 млн. лв. по ОПОС да се оправи довеждащият водопровод и пречиствателната станция. Това ще намали загубите и наличните обеми ще стигнат поне за 24 месеца.

Най-проблемна е ситуацията с язовир "Камчия" заради засушаването, което продължава четвърта година. Наложени са ограничения от началото на годината.

Водата в него ще стигне за 8 до 10 месеца. Обсъждат се различни варианти за решаването на проблема, а Министерският съвет вече е взел решение два язовира да бъдат сложени към деривацията, която захранва Бургас, за да може те да подпомогнат питейно-битовото водоснабдяване на града.

Ключови думи:
@