Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на заседание днес в Министерския съвет.

В дневния ред на социалните партньори е предвидено да бъде разгледан проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Очаква се да бъдат обсъдени и три проекта на закони – за държавния служител, предлаган от кабинета, и два за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, предложени от народни представители.

В предварителния дневен ред е включен и избор на заместник-председатели на НСТС.