Нов ред за провеждане на платените извънкласни дейности в учебните заведения. Вече не родителите, а училищата трябва да ги организират.

Така преподавателите ще трябва да правят оферти и да участват в конкурс вътре в училището, за да водят отново извънкласни занимания като тези по математика. Спечелилите конкурса трябва да плащат на училището такса за използването на общинската сграда.

Промяната е въведена с наредба на Столичната община. От „Московска” 33 обясняват, че наредбата е изготвена, тъй като Държавният финансов контрол е открил нарушения в някои училища.

„Философията е да е напълно доброволно. Родителите не могат да бъдат принуждавани да записват децата на определени извънкласни дейности и съобразяване със закона – например, че всички средства, които постъпват, трябва да постъпват с изрядни документи в съответното училище”, обяснява зам.-кметът Тодор Чобанов.

В началото на учебната година министърът на образованието изпрати писмо до всички училища, в което подчертава, че само директорите могат да организират извънкласни дейности в учебните заведения.

От министерството на образованието напомнят, че всякакви форми на принудителни дарения в училищата са абсолютно забранени.