Заплатите на учителите скачат с 10 на сто. Договорката беше постигната на среща между синдикатите и правителството.

Премиерът Бойко Борисов съобщи, че правителството може да си позволи това, защото са събрани 1,6 млрд. лв. повече в хазната. "Бюджетът е в доста напреднала фаза, затова можахме да направим разчетите с финансовия министър и преценихме, че на образованието, като основен приоритет, можем да дадем тези средства допълнително", мотивира решението премиерът.

За заплати в образованието ще бъдат отделени допълнителни 126 млн. лв., а за допълнителни разходи в образованието като цяло ще бъдат похарчени 223 млн. лв.

Увеличението на заплатите ще засегне както дългогодишните служители, така и младите, които влизат в системата на образованието с най-ниска заплата. От плановете на синдикатите за разпределението на средствата личи, че за младшите учители е предвидено най-голямо увеличение с 10 на сто, а за по-опитните им колеги увеличението ще е 8 на сто.

При пенсиониране учителите ще получават 10 заплати и половина, а останалия персонал - 8 заплати и половина.

Председателят на учителския синдикат Янка Такева отбеляза, че за транспорта на учениците са определени 12 млн. лв., за ремонт на старите и за купуване на нови автобуси са предвидени 2,6 млн. лева. За нуждите на децата със специални образователни потребности и за учителите им ще има 6 млн. лева. Колективният трудов договор е обезпечен с 12 млн. лева.

Българските учители ще бъдат мотивирани с още 126 млн. лева. От тях 100 млн. лв. са за учителски заплати, а 26 млн. - за увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари 2017 година. 3 млн. лв. допълнително са договорени за работата на учителите в сектора на високите технологии. Подкрепа ще получат и българските деца в чужбина, които посещават неделните училища, с допълнителни 1,5 млн. лева.

Такева посочи, че учителските заплати ще бъдат увеличени в съответствие с длъжностите и степените в образователната система. Увеличение на заплатите ще има също за учителите в детските градини, както и за техническия и помощния персонал в учебните заведения. По думите на Такева социалните партньори ще определят какво ще е разпределението на средствата конкретно. Според Такева най-високият процент трябва да е за увеличаването на минималната начална работна заплата и особено за мотивиране на младите учители. По наши изчисления средното увеличение ще бъде 10 процента, отбеляза синдикалистът.

Средствата са изключително важни, защото ще гарантират прилагането на реформата, заложена в новия закон за образованието, отбеляза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.