Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в 18 града в страната. Това сочат данните на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда, цитирани от БТА.

Фини прахови частици извън нормата са регистрирани в Благоевград, Бургас, Несебър, Девня, Варна, Добрич, Горна Оряховица, Враца, Видин, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора, Кърджали и Шумен. Стойностите са между 1.21 и 2.09 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са в бургаския квартал "Долно Езерово".

На 7 ноември – събота, в Гълъбово са измерени наднормени стойности на серен диоксид във въздуха. Регистрираните стойности са 2.12 пъти над средночасовата норма и 1.01 пъти над средноденонощната норма.

Според регионалната екоинспекция в Стара Загора е регистрирано и превишение на алармен праг по показател серен диоксид, като замърсителят е измерен в три последователни часа между 15 ч. и 17 ч.

Това се е получило в следствие от едновременната работа на мощностите в "Брикел", "ТЕЦ Марица изток 2", ТЕЦ "Ей и Ес - 3С Марица изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобъл Марица изток 3".

Екоинспекцията е издала предписания за намаляване на емисиите на серен диоксид чрез повишаване степените на десулфуризация на работещите мощности.