В часа на класа учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха.

Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който влиза в сила през учебната 2016/2017 година, каза зам.-министърът на образованието Диян Стаматов при представянето на проекта.

Стандартът определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с: патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; с предприемачеството и управлението на личните финанси; със защитата на родината и военното обучение; със безопасността и движението по пътищата; със защитата при бедствия и аварии; с превенция на насилието, със справяне с гнева и агресията; с превенция на тероризма и с поведение при терористична заплаха; с превенция и противодействие на корупцията.

Въвеждат нови стандарти в детските градиниРеформата предвижда полудневна и почасова форма на обучение за децата

При този стандарт не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани. Той регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в общообразователната подготовка и в извънкласните форми, каза Стаматов.

В него са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез ученическите съвети.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт.

МОН е готово да представи държавните образователни стандартиТе трябва да влязат в сила заедно със Закона за училищното и предучилищното образование

Не всички обаче са съгласни децата им да учат за тероризма. Някои родители нарочно спестяват на малчуганите новини за военни конфликти и жертви и смятат, че при инцидент най-важна е адекватната реакция на хората около децата.

В много европейски държави, Съединените щати и Русия обаче вече са разработени учебни програми по защита от тероризъм.

„Това става с целенасочени, системни програми. Една класна ръководителка, в рамките на 20-ина минути, не може да научи детето на нищо. Ако само му прочетеш нещо, то няма да запомни“, коментира проф. Николай Радулов, експерт по сигурността и преподавател в НБУ.

Обучението по гражданско образование трябва да обясни на децата за бежанската криза, линията на бедност, корупцията. Трябва да ги ограмоти финансово и правно.

Предвиждат се по пет часа военно обучение в 9-и и 10-и клас.

„Въобще, това което целим е да възпитаме хора с ясна ориентация кое е добро и кое е зло“, коментира министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Гражданско образование ще обхваща целия курс на обучение, но ще се изучава като самостоятелен предмет в 11-и и 12-и клас.

Това е 13-ият стандарт, който МОН изготви преди новата учебна година. Предстои скоро министерството да представи стандартите за инспектирането, за управлението на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда и за финансирането.

 
Използвани са материали на БТА