Започваме разделно да събираме и отпадъците от храна. От тях на инсталацията в Хан Богров ще бъдат произвеждани електричество и компост. 300 домакинства в столичния район „Надежда“ са включени в едногодишен пилотен проект за разделно събиране на всички отпадъци, които подлежат на рециклиране и компостиране. Чрез него общината цели да насърчи гражданското участие и същевременно да събере нужната информация за нашите навици с цел постигане на максимална ефективност чрез минимални разходи.

„На срещи, предизвикани от Столичната община, бяха поканени домоуправителите на етажни собствености на блоковете в района. По-активните от тях успяха да ангажират своите съседи. Така достигнахме до списък от 300 доста мотивирани домакинства, които влизат в реализирането на този проект с голям интерес.“ – разказа по bTV Radio за ангажирането на участниците Галина Симеонова – началник на отдел в дирекция „Управление на отпадъците“ на Столичната община.

За сортирането семействата получават комплект домашни контейнери за опаковки – един за хартия, пластмаса и метал, и втори – за стъкло. Третото контейнерче е оборудвано с биоразградими чувалчета, може да се постави на кухненския плот и в него се изхвърлят биоотдпадъците. Близо до жилищата са изградени споделени ограждения с ограничен достъп чрез секретен ключ, където всичко се изнася отделно. „По този начин се надяваме хората да бъдат убедени и да видят, че разделно събраните и чисто изхвърлени отпадъци, подлежащи на рециклиране и на компостиране, ще достигнат до крайната си точка, ще бъдат рециклирани или компостирани. В края на проекта ще ги уведомим за това, което те са постигнали чрез своите действия.“ – обясни Галина Симеонова от Столичната община.

 

Проектът се реализира по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020). Освен да насърчи гражданското участие, той цели да събере нужната информация за формирането на бъдещи политики на Столичната община. През 2021 г. трябва да започне да се изпълнява новата програма за управление на отпадъците, а от 2022 г. ще пристъпим към нов начин на изчисляване на такса смет. Затова е важна информацията, която монтираните в контейнерите датчици подават. „Ще изучим навиците на семействата – интензивност на изхвърляне на битови отпадъци, когато те се разделят напълно в източника на генерирането им, цикличност спрямо сезоните и празничните дни. Така ще можем след това да оптимизираме количеството на общите контейнери и честотата на извозване на съдържанието им. По този начин с минимални средства ще бъде извършена максимална работа и това в бъдеще ще се отрази на размера на таксата за битови отпадъци.“ – посочи Галина Симеонова.

Интервю на Светослав Николов.

 

Снимки: Столична община