58 на сто от световните рибни запаси са обект на свръхулов, 31 процента са експлоатирани до краен предел. Въпреки това можем да консумираме риба и морски дарове и в същото време да опазваме рибните ресурси. Блажка Димитрова, която стои зад първия ресторант в България с нулев отпадък, ще ни разкаже как да консумираме морска храна, която да не вреди на живота в моретата и океаните.

Божидар Александров, председател на Младежката секция към Дружеството за ООН в България, пък ще ни разкрие подробности за предстоящия форум „Глобални въпроси“ – Младите хора и мултилатерализмът, за Целите за устойчиво развитие на ООН и как младите хора могат да са по-ангажирани към тях.