Поле или частица, невъзможен за директно наблюдаване феномен, „нещото“, което дава маса на частиците във Вселената. Какво е Бозонът на Хигс? Отговор ще получим от доктор Стивън Голдфарб, който се занимава с физика на елементарните частици и е бил част от прочутия експеримент АТЛАС в Големия адронен колайдер. Той ще ни разкаже повече за това уникално съоръжение и за предизвикателствата пред неговия клон на физиката.

В политическата ни реалност плътност доби новият проект на ГЕРБ за Конституция. Ще потърсим коментар за предложенията на управляващите от д-р Симона Велева, експерт по конституционно право.