Днес Върховният административен съд (ВАС) гледа делото срещу новите цени на винетките. Делото беше заведено от шофьора Николай Филев, според когото промяната в цената е направена без нужните юридически мотиви.

От вчера новата цена на винетните стикери влезе в сила.

Според Филев промените в постановлението са приети в разрез с административнопроизводствените правила. Законът регламентира, че изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Освен това задължава съставителите на проекти да ги публикуват на интернет страниците си с мотивите и доклада и да дадат най-малко 14 дни на заинтересованите от предлаганите изменения да изразят становище.

"Нито на страниците на Министерския съвет, нито на страниците на МРРБ, като съставител на проекта на постановление за изменение на тарифата, бе публикуван същият, заедно с мотивите, респективно докладът към проекта", пише Филев в жалбата си до ВАС, припомня БГНЕС.

Заедно това в Административния съд на София-град беше оспорена заповедта на шефа на Агенция "Пътна инфраструктура", с която той одобрява графичното оформление на винетките.

Според жалбоподателите по това дело шефът на АПИ е издал заповедта без задължителен реквизит – приложение, съдържащо самото графично оформление на различните групи и видове винетни стикери.

Те твърдят, че такова приложение не било одобрено като част от заповедта, нито е било публикувано в Държавен вестник. Затова настояват за обявяване на заповедта за нищожна.