Кабелните електронни съобщителни мрежи ще се разполагат подземно, като изключения ще се допускат само извън урбанизирани територии, в урбанизирани територии с до 10 хил. жители и в квартали с такова население. Това предвижда новият Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, приет от депутатите днес.

Не се допуска кабелите да са въздушно разположени в селища с национално значение или места, обявени за резервати с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение, посочва „Фокус”.

След бурното развитие на пазара на кабелен интернет в началото на века, София, а и повечето големи градове заприличаха селища от Централна Азия заради безразборно пусканите между сградите и по фасадите трасета. Като правило окрупняването на сектора доведе до изоставянето на десетки километри кабели във всеки квартал и пускането на нови от фирмата, наследила абонатите. Освен това, атмосферните явления редовно оставяха хиляди домакинства и фирми без връзка.

Постепенно по-големите фирми започнаха да полагат трасетата си под земята, където надеждността и възможностите за поддържка са по-големи. Все пак обаче останаха и много абонати, които получават интернет по пуснати между стълбовете кабели.

През 2012 г., а после - и през 2014 г. властите проведоха кампания срещу този тип остаряла инфраструктура, като обаче резултати имаше предимно в централната част на София. С новите текстове вероятно ще има нови акции срещу висящите кабели, но горната граница от 10 000 жители на квартал вероятно ще означава запазване на много трасета – тенденцията през последните години е към обособяване на по-малки квартали, а не на обединяването им.

"Война" срещу въздушните кабели във ВарнаАкцията по премахването им ще продължи поне до края на май

МС по предложение на транспортния министър ще определя правилата за разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи. Комисията за регулиране на съобщенията ще решава споровете за достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за достъп и координиране на строежи. Представители на по-малки доставчици през годините многократно са се оплаквали, че са им искани твърде големи суми за достъп до шахтите, в които могат да полагат кабели.

Със закона се създава Единна информационна точка, която да осигурява достъп на мрежовите оператори до срокове, инфраструктура, планирани дейности по строителство.