Висшият съдебен съвет (ВСС) избира нов председател на Софийския градски съд (СГС). Кандидатите са Светлин Михайлов и Евгени Георгиев, които са се самопредложили.

И двамата гледат граждански дела. Днес предстои да бъдат изслушани от членовете на ВСС. Съдийската колегия в съвета трябва да даде поне 8 от 14-те си гласа за един от кандидатите, иначе процедурата ще започне от начало.

На 12 февруари Общото събрание на СГС изслуша кандидатите и при проведеното тайно гласуване 44 съдии подкрепиха Евгени Георгиев, 25 дадоха своя глас за Светлин Михайлов, 13 съдии не подкрепиха никой от двамата, а 6 гласуваха и за двамата кандидати.

Светлин Михайлов вече е оглавявал СГС в периода 2004 – 2009 г.

В този съд се гледат делата срещу министри, депутати, магистрати. Важно е делата да се разпределят безпристрастно и да не се злоупотребява с разрешителни за сересета.