Висшият съдебен съвет се раздели на две колегии - прокурорска и съдийска.

ВСС реши членовете, избрани от парламента, да бъдат разделени между съдийската и прокурорската колегии според длъжността, която са заемали непосредствено преди избора си за членове на ВСС.

Около правилата за разделянето се появи напрежение, тъй като от 11-те членове, избрани от Народното събрание, осем са били съдии по различно време, но само шестима от тях могат да отидат в съдийската колегия. Останалите петима се разпределят в прокурорската.

Поради тази причина беше прието разпределението да е според последната месторабота на членовете преди избора им във ВСС.