„Заедно в час“ е кауза на равния достъп до качествено образование и всеки може да се почувства съпричастен към нея. Дали учениците ще получат такова качествено образование у нас се предопределя от социалната и икономическа среда. Но, за да променят тази реалност, „Заедно в час“ подбират съвременните будители – млади и амбициозни хора, които влизат в училище като учители за две години и започват да променят живота на всяко едно дете, до което се докоснат. Всички те вярват, че всяко едно дете може да постигне всичко, което пожелае, с подкрепа от своите учители и вяра, вдъхната от тях. В продължение на няколко месеца bTV Radio съвместно с фондация „Заедно в час“ ще ви представяме „Будителите днес“. Ако желаете да сте част от тази промяна, можете да кандидатствате до 10 февруари на zaednovchas.bg.

„Промяната, която настъпва чрез „Заедно в час“, се състои в това, че ние подготвяме, изпращаме и подкрепяме през тези две години на участие в програмата амбициозни, социално ангажирани, изключително мотивирани специалисти да работят в партньорски училища, където има най-много нужда от вдъхновяващи учители.“ – разказа в студиото ни Мая Стоянова-Уорнър, която е част от екипа по прием на нови участници в програмата. Тя описа стила на работа с учениците така: „Установяваме отношения на доверие с учениците, показваме им ежедневно какъв напредък постигат, ежедневно им демонстрираме колко успешни биха могли да бъдат те.“ Механизмът на този процес на възпитаване на социално ангажирани и отговорни личности има няколко компонента: „Учениците да поемат отговорност за това, което се случва с тях по време на учебния процес, да са активната част, да отговаряме на техните нужди и да направим така, че след като завършат училище да изберат свободно и спокойно по какъв начин искат да се развиват и реализират успешно.“ – обясни Мая Стоянова-Уорнър.

Вдъхновители и вдъхновени, в тази програма за социален принос и социално развитие кандидатстват хора с най-различен профил – професионален и академичен, тъй като няма конкретни изисквания за завършена специалност. Няма възрастови ограничения, не се изисква педагогически профил. Първата стъпка е да се регистрират на сайта на „Заедно в час“ до 10 февруари, след което се провежда интервю, а център за оценяване взема финалното решение. Одобрените преминават обучение през пролетта, за всеки, който има нужда от допълнителна педагогическа квафиликация, се осигурява такава в партньорство с Пловдивския университет, а в средата на юли се провежда петседмичен интензивен летен курс.

Мая Стоянова-Уорнър обясни в студиото на bTV Radio, че кандидатите за участие в „Заедно в час“, също като нея, са вдъхновени от това, че в училище са имали страхотни и мотивиращи учители – и сега искат да предадат същото и на учениците. „Много се радвам, когато чуя как нашите кандидати са се запалили за тази кауза не само защото осъзнават колко е необходим равният достъп до качествено образование за всяко дете, но и защото те се чувстват лично засегнати от тази кауза. Осъзнават какъв шанс са получили с учителите, които са имали, и искат да направят същото и за бъдещите си ученици.“

Така, преподавателите на „Заедно в час“ развиват у учениците универсални умения за успех, които са необходими за реализацията на всеки: „Постоянно учене, професионализъм, да приемаш чуждата гледна точка, дори когато не си съгласен с нея, да поемаш отговорност за действията си, да знаеш до какво следват изборите, които правиш и решенията, които вземаш ежедневно.“ – изрежда ги в нашето студио Мая Стоянова-Уорнър от екипа по прием на нови участници в програмата на „Заедно в час“.

Интервюто на Светослав Николов с нея можете да чуете в прикачения файл. Ако желаете да се присъедини към „Будителите днес“, можете да го направи до 10 февруари на zaednovchas.bg.