Задължително гласуване на избори приеха депутатите на първо четене. Те разгледаха 14 законопроекта за промени в Изборния кодекс. От тях в пленарната зала бяха одобрени 11, предаде БТА.

Предвидени са и санкции при неупражняване на правото на глас. Създава се 32-ри многомандатен избирателен район "Чужбина" при парламентарни избори. Избирателите извън страната ще могат да гласуват за кандидатски листи и с преференция, а не единствено за партия и коалиции.

Периодът на кампанията ще бъде намален от 30 на 21 дни. Изборният ден ще започва в 7 ч. вместо в 6 ч. сутринта и ще приключва в 20 ч. вместо в 19 ч.

Оптимизира се процесът по преброяване на гласовете от изборите чрез машинно преброяване и чрез увеличаване на броя на членовете на РИК и СИК. Предвижда се увеличаване на броя на секциите с машинно гласуване. Заложено е създаване на комисия за дистанционното електронно гласуване. Предлага се то да влезе в сила две години след обнародването на законопроекта.

Въвежда се изрична забрана за извършване на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.

Предвижда се активна регистрация на избирателите на всеки 10 години и актуализация на списъците. Отпада номерацията на политическите партии в бюлетините.

Според промените право да гласуват ще имат и лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" за престъпления, които не са тежки, както и поставените под ограничено запрещение.

ЦИК ще трябва да приеме правила по прилагането на Изборния кодекс. Усъвършенства се статутът на комисията и се предвижда съставът ѝ да може да бъде допълван с още членове, когато след проведени последващи избори за народни представители или за членове на Европейския парламент има нови парламентарно представени партии и коалиции.

Завишава се прагът за преференциален избор на кандидатите за общински съветници, като се обвърже изискването за минимална представителност на избора посредством изравняването му с общинската избирателна квота. Предвиждат се промени в условията за назначаване на СИК.

В пленарната зала не бяха приети предложения за разрешаване на използването на различен от българския език по време на предизборната кампания. Не беше подкрепена и идеята за въвеждане на минимален общообразователен ценз при упражняване на правото на глас.

За да влязат в сила, промените трябва да бъдат и одобрени на второ четене.