Започна да спада нивото на река Скът края Мизия. От снощи до сега то е намаляло с около 80 сантиметра. 

След обилното снеготопене и валежите реката преля и наводни десетки домове, а в последните часове достигна максималния си капацитет.

Остават обаче под вода дворовете на къщите на най-близко живеещите хора до реката.

Хората от Мизия и района настояват за разширяване на речното корито и взимане на дългосрочни мерки.