Строги мерки за сигурност и модерна мобилна система бранят българската гора от началото на годината. Контролните органи стартират и масови проверки по дървопреработвателните фирми. GPS-устройства по камионите и камери в цеховете. Според новите разпоредби всеки преработвател на дървесина е задължен да ги има - в противен случай обектът се затваря.

„Камерите би трябвало да удостоверяват и постъпващата дървесина, да се разчитат номерата на превозните средства. Да осигурява непрекъснат запис на данните за период от 3 месеца. Това е един от начините да ограничим незаконния добив на дървесина, като лишим незаконните ползватели от пазар”, каза директорът на РДГ – София инж. Мартин Иванов.

Най-честите измами досега стават при извоза на дървесина от гората до фирмите за преработка. Превозните билети пък са едни от най-подправяните документи.

В близките 2 месеца хартиените билети ще останат в историята. Заместени са от компютърна система и електронен билет.

„В него са описани всички данни - на коя дата, от коя местност е издаден билета - на кого е издаден, кое моторно превозно средство го транспортира и докъде ще бъде придвижена дървесината. Преди да бъде съставена тази система трудно можеше да се направи своевременна проверка до мястото, където е издаден билета”, посочи инж. Костадин Тодоров, началник териториален отдел в дирекцията.

Въпреки новостите, инспекторите все още откриват нарушители. Фирмата, в която работи Владимир Попов има видеокамери, но те не отговарят на изискванията. Открити са и други нарушения – спедирал е дървесина от обекта, а не е издал превозни билети за нея.

В този случай документи няма, но камерите са установили движение. Глобата е от 300 до 5000 лева.

12 000 кубични метра - толкова е хванатата незаконно отрязаната дървесина за изминалата година в област София. Задържани са 230 автомобила и над 600 каруци. Наложените глоби са за почти 2 милиона лева. Колко от тях ще се съберат обаче не е ясно.