От днес започва подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и общинските училища след 7-ми клас.

Документите ще се подават в определените от регионалните инспекторати училища гнезда.

Класирането ще става електронно и списъците с приетите ученици на първия етап на класиране ще бъдат обявени до 27 юни.

Записването на приетите в първото класиране и подаването на заявления втория етап е от 28 до 30 юни.

Цялата информация може да се намери на сайтовете на регионалните инспекторати по образованието.