През месец февруари, слушайте всяка сряда от 14.10 ч. разговор с Александър Илиев – управител на терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА насока в живота“.

Темите ще засягат как центърът използва утвърдения европейски модел  в лечението на  зависимости от алкохол, медикаменти и наркотици;

Как екипът на „Жива насока в живота“ работи с близките и семействата на нуждаещите се с цел те да успеят да ги убедят да предприемат лечение;

Последващи грижи към пациентите и завръщането им към нормалния живот и семейството след лечението в центъра;

Как да се свържете с центъра: Денонощен телефон 02/423 55 98

http://www.jiva.bg/