България емитира облигации за 3.1 милиарда евро, съобщиха от Министерството на финансите. Въпреки ниския кредитен рейтинг, страната ни е постигнала добра доходност 2 до 2,65%. От министерството допълват, че това са най-ниските лихвени нива постигани до момента от страната ни. Срокът за погасяване на новият дълг е 12 – 20 години.

Новият дълг ще рефинансира мостовия заем от 1.5 милиарда евро, който беше взет в края на миналата година. С част от тези средства държавата гарантира изплащането на влоговете до 100 хиляди евро в КТБ.

Част от парите ще покрият и стари задължения, чийто падеж е в следващите три години. Ще се заделят и средства за финансиране на дефицита в държавния бюджет, който в следващите три години ще е около 3 милиарда евро.

Това е първият заем от дълговата програма, която опозицията оспори. Според нея 2015, 2016 и 2017 години страната ни може да изтегли външен заем до 8 млрд. евро.  

С първия транш сега правителството покрива заложените за тази година близо 3.5 млрд. евро външен дълг.