До 2020 година България трябва да рециклира най-малко 50% от битовите отпадъци, които подлежат на рециклиране. Това каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова, като обяви, че новият Закон за управление на отпадъците ще бъде одобрен от парламента съвсем скоро.

Министър Караджова взе участие в кръгла маса, посветена на Световния ден на Земята – 22 април, която се организира от Европейския политехнически университет в Перник. Основните теми на дискусията бяха свързани с устойчивото развитие и зелената енергия.

По думите на Караджова законът поставя големи предизвикателства пред бизнеса, общините и правителството. Екоминистърът смята, че биоразградимите отпадъци от бита и хранителните отпадъци трябва да се оползотворят в голяма степен. На обработка трябва да се подлагат и най-малко 70% от отпадъците от строителство, което налага сериозна промяна в работата на бранша.

Пред участниците в кръглата маса Караджова отбеляза също, че усилията на Европейския съюз да се справи с климатичните промени и да осигури енергия за населението и бизнеса, са част от неговата стратегия за растеж „Европа 2020”. Стратегията предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до края на десетилетието, добиване на енергия от възобновяеми енергоизточници и намаляване на общата консумация на енергия с 20%.