С изпълнението на проекта по корекцията на р. Суходолска и ремонта на язовир „Суходол 2“ изцяло са предотвратени възможностите за наводнения от тях при нормални обстоятелства, съобщи пред bTV Radio ръководителят на проекта инж. Величка Пъшева – началник отдел, „Управление на общински земи, гори и водни обекти“. Барбакани отвеждат подпочвените води в р. Суходолска, така че да не се повишава нивото им, стоманена пасарелка заменя дървеното мостче над реката, изградени са водопровод и канализация, газопроводът е вече под земята, като при изместването му през януари дори не е спирано подаването на синьо гориво за абонатите, районът е озеленен. Ремонтирани са всички хидротехнически съоръжения към стената на язовир „Суходол 2“, като тя е надградена с около 79 сантиметра до проектна кота. Дъното на язовира е почистено от наноси. Изградена е контролно-измервателна система за следене на деформациите на язовирната стена и филтрацията през нея. Извършен е основен ремонт и възстановяване на пасарелката. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в размер на 983 065,03 лв. Собственият принос на Столичната община като бенефициент е в размер на 266 931,48 лв. Повече – от интервюто на Светослав Николов с инж. Величка Пъшева в прикачения файл.

До две седмици ще приключи работата по корекцията на р. Владайска между булевардите „Овча купел“ и „Никола Петков“ и от ул. „Дамяница“ до пл. „Сред село“. Вече е завършено изграждането на обезопасителния парапет над стените на речното корито, монтирани са две пешеходни пасарелки при улиците „Арбанаси“ и „Белоток“ и са изградени преходни стени при моста на пл. „Сред село“. В момента се работи по озеленяването на прилежащите площи. Успоредно бяха обновени телефонната и електропреносната мрежа на квартал „Княжево“. Приключването на ремонтните дейности ще позволи на следващ етап да се доизгради пътното платно по ул. „Войводина могила“.