Служители на Националната библиотека, музеи и галерии, плашат с протест, ако намаляването на щата в институциите продължи.

Докато ни показва ръкописа на "История славянобългарска", проф. Боряна Христова разказва, че до края на месеца трябва да освободи 15% от служителите си.

Над 8 милиона книги и документи се пазят във фонда на Националната библиотека. 242 служители се грижат за тях, след съкращенията ще останат 206.

За 16 години работа като директор на Националната библиотека, професор Христова не е съкращавала толкова хора. В момента води преговори с министерството.

Парите за култура тази година са с близо 6 милиона повече, но администрацията ще е с 10 % по-малко.

„Всъщност няма никакво съкращение на административен персонал, а има съкращаване на висококвалифицирани и нископлатени специалисти”, посочи Кирил Бинев, председател на Федерация "Култура" към КТ "Подкрепа".

10 национални музея, галерии, институтът за недвижимо културно наследство и националната библиотека ще трябва да намалят служителите си. За сметка на това синдикатите дават за пример театрите и другите сценични изкуства, които са със значително увеличен бюджет.

От Министерството на културата отговориха, че парите за опазване на културното наследство не са намалени, а съкращенията има само в библиотеки и музеи, защото театрите и сценичните изкуства са на делегиран бюджет.