Броят на българите, които са се пенсионирали през миналата година, е с 22% по-висок в сравнение с предходната 2013 г., сочи статистиката на Националния осигурителен институт. През 2014 г. новите пенсионери са 99 379 или с 18 078 повече в сравнение с година по-рано.

Лични пенсии са получили 90 488 пенсионери, което е с 18 957 (26,5 на сто) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 8 891 души, с 879 (9 на сто) по-малко спрямо 2013 г.

Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 53 954 души или на 59,6 на сто от всички пенсионирали се с лични пенсии. Спрямо 2013 г. има увеличение на този брой с 16 152 (42,7 на сто). От пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст 29 216 (54,1 процента) са със смесен осигурителен стаж, което е със 7 919 или 37,2 на сто повече от 2013 г. Трудилите се при условията на трета категория, са 24 610 (45,6 на сто) - с 8 252 повече от 2013 г.

Работилите при условията на първа и втора категория труд са 123 (0,2 на сто) - с 22 по-малко в сравнение с 2013 г. Пенсионерите с отпуснати военни пенсии са 2 561 или 2,8 на сто от всички новоотпуснати лични първи пенсии.

Този брой е с 1 089 (74%) повече в сравнение с 2013 г. През 2014 г. 30 147 души са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял в съвкупността от всички новоотпуснати лични първи пенсии е 33,3%. През 2013 г. техният дял е бил 39,4 на сто. Спрямо предходната година има увеличение на броя им с 1 930 (6,8 на сто).

Броят на новоотпуснатите лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване е нараснал незначително в сравнение с ръста на новоотпуснатите лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, поради което техният относителен дял в съвкупността на новоотпуснатите пенсии за 2014 г. е намалял, коментират от НОИ.

През 2014 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати на 3 727 души, което е с 215 (5,5 но сто) по-малко в сравнение с предходната година. Социалните пенсии за инвалидност са 3 179, като са намалели с 203 (6,0 на сто) спрямо 2013 г. Те заемат най-голям дял от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии - 85,3 процента.

През годината са отпуснати 41 334 социални пенсии за инвалидност в размер от 25 на сто (инвалидна добавка). В сравнение с 2013 г. броят им се е увеличил с 1 122 (2,8 на сто).

Средната възраст на пенсионираните през 2014 г. е 57,6 години. Наблюдава се значително повишение на възрастта за пенсиониране спрямо 2013 г., когато същата е била 56,2 години. При мъжете възрастта е нараснала от 56,6 години през 2013 г. на 57,9 години дванадесет месеца по-късно, а при жените – съответно от 55,7 години на 57,2 години, информират от НОИ.

Средната възраст на пенсиониралите се през 2014 г. за трета категория е 62,9 години. Средният осигурителен стаж на пенсионираните с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО през 2014 г. е 37,3 години превърнат стаж към трета категория труд, при 37,7 години през 2013 г.